CGV oppdatert 11. november 2019

Salgsvilkår

Artikkel 1. Anvendelse av disse generelle salgsbetingelsene

Disse betingelsene gjelder for salg av produkter av VEGETAL SHOP i butikken som er tilgjengelig via Internett www.https://vegetal.shop/nn/mur-vegetal-dalle-vegetale-decoration-sans-entretien. De gjøres automatisk tilgjengelig for kjøperen på hjemmesiden til VEGETAL SHOP-nettstedet. Det er tilstrekkelig for kjøperen å klikke på "Generelle salgsbetingelser" for å få kjennskap til betingelsene for sin bestilling, selv før han har startet bestillingsprosessen. Følgelig innebærer en bestilling full og uforbeholden aksept fra kjøperen av disse C.G.V., med unntak av andre dokumenter som prospekter, kataloger utstedt av selgeren og som kun har en veiledende verdi.

At selger ikke på et gitt tidspunkt benytter seg av noen av bestemmelsene heri, kan ikke tolkes som et fraskrivelse av retten til å benytte seg av noen av nevnte vilkår på et senere tidspunkt.

I mangel av en spesifikk bestemmelse i disse betingelsene og skriftlig avtalt mellom partene, er bestillinger automatisk underlagt disse generelle salgsbetingelsene uavhengig av hvilke klausuler som måtte fremgå av kjøpers dokumenter.

Våre tilbud er eksklusivt forbeholdt privatkunder, unntatt profesjonelle forhandlere.

Kjøper erklærer å ha lest og akseptert disse generelle salgsbetingelsene før han legger inn sin bestilling. Bekreftelsen av bestillingen innebærer derfor aksept av disse generelle salgsbetingelsene. Disse kan endres, gjeldende vilkår er de som er i kraft på nettstedet vårt på datoen for bestillingen.

Kunden må være minst 18 år gammel og ha rettslig kapasitet eller ha foreldreautorisasjon som lar ham legge inn en bestilling på nettstedet.

Artikkel 2.a Betingelser for bestilling og betaling

Bestillinger er først endelige når de er bekreftet ved betaling av prisen av kjøper. Betaling for produkter kan gjøres med kredittkort, sjekk eller bankoverføring. Den griper inn i sin helhet så snart bestillingen er bekreftet av kunden på nettsiden.

En faktura vil bli opprettet av VEGETAL SHOP og tilgjengelig i "min konto"-delen på siden. På kundens forespørsel kan en faktura sendes til vedkommende via e-post, eller til hans faktureringsadresse.

Ølene forblir VEGETAL SHOPs eiendom inntil full betaling av fakturaene, i samsvar med vilkårene i lov nr. 80 336 av 1. mai 1980, angående eiendomsforbehold, men kjøperen blir ansvarlig for artiklene ved levering, overføring av besittelse utgjør en overføring av risiko.

Alle våre tilbud er innenfor grensene for tilgjengelige beholdninger uten forpliktelser og bortsett fra salg i mellomtiden. I tilfelle mangel på et produkt som er kjøpt og fastsatt "på lager" på siden, forplikter VEGETAL SHOP seg til å kontakte deg innen 48 timer for å avtale en endring eller en delvis eller full refusjon av bestillingen (etter kundens bekvemmelighet ). Tatt i betraktning den sjeldne eller spekulative karakteren til visse produkter, kan restriksjoner på tilgjengelige mengder brukes.

I et slikt tilfelle er tilgjengelig kvantum begrenset per husstand (samme navn, samme adresse, samme e-postadresse, samme konto eller kredittkortinnehaver), VEGETAL SHOP forbeholder seg derfor retten til å nekte en bestilling i tvilstilfeller. en tidligere bestilling på et slikt produkt. Også VEGETAL SHOP forplikter seg til å kontakte deg innen 48 timer for å avtale endring eller delvis eller full refusjon av bestillingen (i henhold til kundens bekvemmelighet).

Artikkel 2.b Bestillingsprosess

Kunden som ønsker å legge inn en bestilling på selgerens nettsted må:

  • opprette en konto ved å oppgi informasjonen som forespørres på nettstedet: etternavn, fornavn, fakturerings- og leveringspostadresse, e-postadresse, telefonnummer.
  • se produktarkene og legg de ønskede produktene i kurven din
  • validere kurven
  • rette eventuelle skrivefeil
  • validere bestillingen
  • velg og bekreft betalingsmåten din

Det er Kundens ansvar å sikre nøyaktigheten av den oppgitte informasjonen, som han alene er ansvarlig for.

Selger vil umiddelbart kommunisere til Kunden via e-post bekreftelsen på den registrerte bestillingen.

Alle oppgitte data og den registrerte bekreftelsen utgjør bevis på transaksjonen.

Selgeren vil arkivere bestillinger og ordrebekreftelser på et pålitelig og holdbart medium som utgjør en tro kopi, i samsvar med bestemmelsene i artikkel 1348 i Civil Code.

Kunden kan ha tilgang til alle sine bestillinger som følger: ved å se "Historikk over mine bestillinger"-delen i sin "kundekonto".

Selgers dataregistrerte registre vil bli betraktet av Partene som bevis på kommunikasjon, bestillinger, betalinger og transaksjoner mellom Partene.

Det er spesifisert at Selger har signert en fjernsalgskontrakt med sin bank. Banktransaksjonen er sikker og selgeren beholder på ingen måte bankinformasjon om kunden.

Det er spesifisert at Selger forbeholder seg retten til å avvise en bestilling som har en unormal karakter, spesielt med hensyn til bestilte mengder.

Til slutt blir den ikke-profesjonelle kunden informert og erkjenner at han ikke samtidig kan bestille mer enn 110 liter øl. Denne begrensningen gjelder ikke for profesjonelle kunder som nyter godt av statusen som "registrert operatør" gitt av det franske tollvesenet.

Artikkel 2.c Betalingsmåter

Bankkort

Kredittkortbetalinger er sikret av Crédit du Nord-gruppens "Webaffaires" online betalingssystem og ved hjelp av SSL-protokollen. I tillegg er all bankinformasjon som du kommuniserer til oss under ditt nettkjøp verken lagret eller synlig på Internett. VEGETAL SHOP sertifiserer konfidensialiteten til dine data. Kun bankkort med akronymene CB, VISA eller MASTERCARD godtas.

Kryss av

Sjekker i euro og kun hjemmehørende i Frankrike. Adressert til ordre fra VEGETAL SHOP og sendt til vår adresse: VEGETAL SHOP RIVET 790 rue centrale 73420 VOGLANS

Pass på å legge ved nummeret og detaljene for den tilsvarende bestillingen.

Bankoverføring

Overfør ordre til følgende bankkonto: Banque Crédit Agricole

FR76 1810 6008 1081 3349 0705 082
Konto eier
WoodArt NAGLE
790 sentralgate
73420 Voglans
BIC-kode AGRIFRPP881

Overføringen må sendes til Selger innen 15 dager.

Uansett, hvis betalingen for bestillingen ikke har kommet frem til selgeren innen 15 dager etter bestillingen, vil bestillingen bli kansellert.

Artikkel 3. Priser

Prisene er uttrykt i euro (€). Unntatt salg og uforpliktende, med forbehold om trykk- og visningsfeil. Prisene varierer i henhold til leveringslandet for å støtte de ulike administrative kostnadene. Prisen som er angitt på produktbladet er angitt eksklusiv transportkostnader. Fraktkostnader faktureres i henhold til destinasjonsregionen og totalvekten av de bestilte flaskene, også inkludert vekten av emballasjen som er nødvendig for forsvarlig beskyttelse av flaskene. Det totale skyldige beløpet, angitt i ordrebekreftelsen av VEGETAL SHOP, er den endelige prisen som skal betales, uttrykt alle avgifter inkludert (fransk moms og alle andre gjeldende avgifter): denne prisen inkluderer prisen på produktene, håndteringskostnader, emballasje og lagring av produkter, administrative kostnader og transportkostnader. VEGETAL SHOP-selskapet forbeholder seg retten til å endre sine salgspriser når som helst. Alle kampanjer (kuponger, rabattkuponger, partnerreduksjoner osv.) er begrenset til bruk av én person per husstand og per operasjon. VEGETAL SHOP forbeholder seg retten til å nekte bestillinger som ikke samsvarer med dette kriteriet. Leveringsprisene som gjelder under bestillingen er tilgjengelige på nettstedet.

Artikkel 4.1 Leveringsvilkår i Metropolitan France

Nettsalget av produktene som presenteres på selgerens nettsted er begrenset og forbeholdt kunder som bor i hovedstadsområdet i Frankrike. På grunn av driftsregimet gitt til selgeren av det franske tollvesenet, er leveranser av produkter som er underlagt spesifikke avgifter på alkohol (avgifter) ikke tillatt utenfor dette territoriet. Følgelig er følgende territorier ekskludert: Andorra, Monaco, DOM-TOM.

Levering skjer til den adressen som Kunden har oppgitt for dette formål ved bestilling, og når betaling er foretatt.

Levering vil skje av vår partner.

Artikkel 4.2 Levering og mottak

VEGETAL SHOP aksepterer bestillingen og starter leveringsoperasjonene etter mottak av betaling og samtykke fra vår verifikasjonsavdeling. Levering av varene som er bestilt skjer til kjøpers hjem eller til en annen adresse som er oppgitt ved bestilling. Informasjonen som kjøperen oppgir ved bestillingen forplikter ham: i tilfelle feil i formuleringen av mottakerens kontaktinformasjon eller ufullstendig informasjon, kan selgeren ikke holdes ansvarlig for umuligheten han kunne være å levere produktet.

Ved retur av varene for ufullstendig adresse, vil kjøperen bli tilbudt to alternativer:

  • omsending av varene etter betaling av deltakelse i returkostnadene
  • refusjon av bestillingen etter fradrag for leveringskostnader. Bestillinger kan leveres på én gang til ett punkt.

Avsnitt 4.3 Verifikasjon

Ved avvisning av filen din av vår verifikasjonsavdeling, har VEGETAL SHOP rett til å kreve bevis på identitet og adresse fra kjøperen (samt et K BIS-utdrag dersom kjøperen er en juridisk person). Ved avslag fra kjøpers side eller manglende overholdelse av delene, kan VEGETAL SHOP kreve betaling ved overføring mot kansellering av banktransaksjonen eller ødeleggelse av sjekken utstedt av kjøper. I mangel av aksept kan kunden be om kansellering av sin bestilling.

Artikkel 4.4 Leveringstider

VEGETAL SHOP forplikter seg til å gjøre alt for å levere de bestilte produktene så snart som mulig, og som angitt på siden. Fristene varierer i henhold til tilgjengeligheten til produktet, typen transport som er valgt, og destinasjonsregionen for varene i det kontinentale Metropolitan France. Dersom kjøper bestiller ulike produkter med ulik leveringstid, gjelder den lengste leveringstiden for hele bestillingen. Leveringen skjer innen den tid som er gitt ved direkte levering av produktet til den annonserte mottakeren, eller ved fravær, ved varsel om tilgjengelighet. Leveringsfristen vil bli spesifisert i ordrebekreftelsen på e-post.

Hvis leveringen ikke kunne sikres innen denne perioden, vil forbrukeren bli informert så snart som mulig og kunne kansellere sin bestilling og få en fullstendig løsning på salget. Han kunne deretter be om bytte av produktet/produktene eller full refusjon av bestillingen. Leveringstiden løper fra validering av bestillingen, dvs. mottak av betaling, bankautorisasjon (nettbankkort) og avtalen gitt av verifikasjonsavdelingen. Krig, opptøyer og brann anses som tilfeller av force majeure som fritar selger fra sin leveringsplikt.

Artikkel 4.5 Leveringskostnader

Leveringskostnadene for produktene beregnes i henhold til vekten på pakken. Disse angis før validering av bestillingen.

Alle øl som selges av VEGETAL SHOP har fått sine toller betalt til fransk tollvesen. Imidlertid kan det kreves toll- eller importavgifter ved ankomst av en bestilling i destinasjonslandet. Det er mottakerens ansvar å betale fortollingskostnadene, tollavgifter og andre lokale avgifter i destinasjonslandet. VEGETAL SHOP uten kontroll over disse avgiftene, kan mottakeren ikke under noen omstendigheter be VEGETAL SHOP om kompensasjon eller refusjon knyttet til kostnadene som påløper i destinasjonslandet.

Artikkel 4.6 Transport og ansvar

Varene reiser alltid på mottakerens risiko og fare. Det er derfor opp til kjøperen å kontrollere innholdet i pakken på leveringstidspunktet og ta forbehold om nødvendig, som følger: på leveringsseddelen levert av transportøren eller ved umiddelbart å ringe transportørens kundeservice , i nærvær av befrieren. Og, i alle tilfeller, ved å varsle selskapet VEGETAL SHOP ved ANBEFALT BREV adressert til VEGETAL SHOP, 790 rue centrale 73420 Voglans, innen 2 dager etter mottak av pakken OG via e-post til: contact@vegetal.shop

Artikkel 4.7 Klager angående levering

Ved klage på levering av produktet forplikter Kunden seg til å informere Selger om dette så snart som mulig, på følgende adresse: contact@vegetal.shop.

Artikkel 5. Ikke på lager

I tilfelle utsolgt av et produkt som er bestilt og rapportert på lager på nettsiden, vil VEGETAL SHOP informere kunden så snart som mulig og vil tilby ham ulike alternativer:

  • erstatning med et tilsvarende produkt.
  • refusjon av utilgjengelige produkter eller hele bestillingen etter kundens valg.

Ved midlertidig mangel vil kjøperen bli tilbudt å vente til påfyllingsdatoen som vil bli spesifisert for ham. I mangel av aksept kan kunden be om delvis eller fullstendig kansellering av sin bestilling.

Artikkel 6. Ansvar

Selgeren kan frita seg fra hele eller deler av sitt ansvar ved å fremlegge bevis på at manglende eller dårlig oppfyllelse av kontrakten kan tilskrives enten Kunden eller det uforutsigbare og uoverstigelige faktum til en tredjepart i kontrakten, eller til et tilfelle av force majeure.

Selger kan ikke holdes ansvarlig i tilfelle det oppstår en datafeil under hans bestilling, knyttet til kundens internettforbindelse.

Artikkel 7. Garanti

Alle produkter levert av selgeren drar nytte av den juridiske garantien gitt i artikkel 1641 og følgende i Civil Code.

I tillegg drar kunden også fordel av garantien for samsvar for produktene, gitt av artiklene L. 211-4 og følgende i forbrukerkoden.

Ved manglende samsvar for et solgt produkt, vil Kunden ha valget mellom å reparere eller erstatte produktet.

Men dersom Kundens valg medfører en åpenbart uforholdsmessig stor kostnad for Selger, kan han gå frem etter den metode han selv velger.

Dersom reparasjon og erstatning av produktet er umulig, kan Kunden returnere produktet og få tilbakebetalt prisen.

Refusjon av prisen er også mulig dersom løsningen Kunden har bedt om ikke kan gjennomføres innen en måned etter kjøpers reklamasjon.

Uansett vil anvendelsen av garantien for manglende samsvar for produktet skje uten kostnad for Kunden.

Alle klager under denne artikkelen må sendes per post til følgende adresse: VEGETALSHOP, 790 rue centrale 73420 Voglans eller via e-post til følgende adresse: info@vegetal.shop

Artikkel 8. Angrerett

I henhold til bestemmelsene i artikkel L.121-20 i forbrukerkoden har kjøperen en frist på 14 klare dager fra leveringen av bestillingen til å varsle selgeren om tilbaketrekkingen via e-post til contact@vegetal.shop. Ettersalgstjenesten vil da invitere deg til å returnere hele bestillingen, for bytte eller refusjon, etter kjøpers valg, i god stand og i ny, uåpnet originalemballasje, med fakturaen original og et angrebrev som inneholder følgende informasjon:

◦ NAVN

◦ FORNAVN

◦ Liste over produkter og mengder

◦ Ordre/faktura nr.____________

◦ Sendt videre: ___ /___ /20___

◦ Mottatt på: ___ /___ /20___

◦ Signatur:

Forutsatt at det returnerte produktet er i perfekt stand, vil det gi opphav til en refusjon tilsvarende alle beløpene kunden har betalt, det vil si kjøpesummen på produktet/produktene som er kjøpt og eventuelle leveringskostnader (minus tilleggsavgift for ekspresslevering).

Returkostnader er kjøpers ansvar. Varene reiser på kjøpers risiko og fare. Returen vil bli gjort av transportøren valgt av kjøperen. Tilbakebetalingen av varene vil skje av selgeren innen 30 dager etter mottak av varene.

Artikkel 9. Tvister

Disse generelle salgsbetingelsene er underlagt anvendelsen av fransk lov. Ved tvist vil kunden først kontakte selskapet for å få en minnelig løsning. Hvis dette ikke lykkes, vil alle konflikter som oppstår fra utførelsen av en ordre eller tolkningen av disse betingelsene og mer generelt av avtaler av enhver art inngått mellom partene falle inn under jurisdiksjonen til domstolen på vårt hovedkontor. Ved manglende betaling vil det bli bedt om kompensasjon på 10 % av fakturabeløpet (minimum 45 euro), alt uten at det berører erstatning for misbruk.

Artikkel 10. Juridisk informasjon

I henhold til forordning nr. 59-107 av 7. januar 1959 som fastsetter forbud mot salg av alkohol til mindreårige, lov nr. 74-631 av 5. juli 1974, forplikter kjøper seg ved å fylle ut bestillingsskjemaet til å være atten (18) år gammel på bestillingsdatoen ved å kommunisere fødselsdatoen når han opprettet sin VEGETAL SHOP-konto. Alkoholmisbruk er farlig for helsen. Vet hvordan du konsumerer og setter pris på det med måte. Databehandling og friheter: I henhold til artikkel 27 i lov nr. 78-17 av 6. januar 1978, kan personopplysningene gitt av kunden gi opphav til utøvelse av retten til tilgang og retting hos VEGETAL SHOP. Dette nettstedet er erklært til CNIL. For å møte kundenes behov og sikre optimal fjernservice, er vi pålagt å registrere visse personopplysninger (etternavn, fornavn, adresse). Denne informasjonen er utelukkende ment for VEGETAL SHOP. Kredittkortbetalinger er sikret av et online betalingssystem med SSL-standarder. I tillegg er all bankinformasjon som du kommuniserer til oss under ditt nettkjøp verken lagret eller synlig på Internett. VEGETAL SHOP sertifiserer konfidensialiteten til dine data.

Artikkel 11. Databeskyttelse

Personopplysningene vi samler inn er ment å bedre svare på dine forespørsler og behandle bestillingene dine. I samsvar med loven nr. 78-17 av 6. januar 1978, om databehandling, filer og friheter, har du rett til tilgang, retting og sletting av personopplysningene om deg og gjøres gjenstand for behandling under ansvar av VEGETALBUTIK. Du kan utøve denne retten ved å kontakte vår kundeservice på e-post på: info@vegetal.shop eller per post til: VEGETALSHOP 790 rue centrale 73420 Drumettaz-clarafond Frankrike

Behandlingen av kundens personopplysninger er erklært til CNIL under nummeret: 1939904.

Selgeren bekrefter overfor kunden at hans data er lagret på EUs territorium, og mer presist i Frankrike.

Dataene som overføres av kunden, kommuniseres ikke av selgeren til tredjeparter og brukes ikke til kommersielle prospekteringsformål.

Kunden informeres om at tilkoblingsinformasjonen hans og spesielt sidene som ble konsultert og IP-adressene oppbevares i den juridiske perioden, nemlig: ett år.

Artikkel 12. Visuelle bilder og illustrasjoner av produktene

Bildene og illustrasjonene som brukes på nettstedet er ikke-kontraktsmessige. Bildene og fotografiene er den eksklusive eiendommen til VEGETAL SHOP og er ikke fri for rettigheter.

Fotografiene som muligens samsvarer med presentasjonen av produktene er så trofaste som mulig, men kan ikke sikre en perfekt likhet med det tilbudte produktet og presenterer, i visse tilfeller, presentasjonsforslag der alle elementene som utgjør fotografiene ikke er systematisk foreslått på salg.

Det er presisert at produktene som tilbys er i samsvar med gjeldende regelverk for produktenes sammensetning, i den forstand at de er i samsvar med forbrukernes helse og sikkerhet.

Artikkel 13. Immaterielle rettigheter

Alle elementene på nettstedet, spesielt alle grafiske, lyd-, tekst- og videoelementer, inkludert den underliggende teknologien og presentasjonen av produktene, er selgerens eksklusive eiendom.

Kunden har derfor formelt forbud mot å fortsette med enhver reproduksjon, representasjon eller distribusjon, selv delvis, av et bestemt element som utgjør en integrert del av Selgers nettside.

Alle reproduksjoner og representasjoner av nettstedet er underlagt uttrykkelig og forhåndsgodkjenning fra selgeren.

Unnlatelse av å overholde denne forpliktelsen utgjør en krenkelse som involverer opphavsmannens sivile og strafferettslige ansvar.

På samme måte er enhver prosess, spesielt knyttet til teknikken for innramming eller dyplenking, formelt forbudt, bortsett fra med uttrykkelig, spesiell og skriftlig tillatelse utstedt av selgeren.

"VEGETAL SHOP"-merket er registrert hos INPI (nasjonalt nummer: 15 4 207 839). Følgelig utgjør enhver reproduksjon av dette merket av kunden, som ikke er autorisert av selgeren, en krenkelseshandling som kan straffes og sivile rettssaker.

Kunden har derfor forbud mot å krenke merkevaren "VEGETAL SHOP". Det er strengt forbudt å bruke eller reprodusere navnet på "VEGETAL SHOP", i hvilken som helst kapasitet, og på et hvilket som helst medium, uten skriftlig forhåndssamtykke fra selgeren.

Etablering av hypertekstlenker til nettstedet www.https://vegetal.shop/nn/mur-vegetal-dalle-vegetale-decoration-sans-entretien er autorisert av selgeren.

Informasjonskapsler og personvern

Vi anser databeskyttelse som et stort tema i tillitsforholdet vi har til kundene våre.

Vi gjør det til et poeng av ære å respektere personvernet ditt, og det er grunnen til at innsamling og behandling av dine personopplysninger er i samsvar med gjeldende lovbestemmelser og forskrifter.

Product added to wishlist
Product added to compare.

En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez l'utilisation des cookies pour vous proposer notamment des publicités ciblées en fonction de vos centres d'intérêt. En savoir plus