CGV bijgewerkt op 11 november 2019

Verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door VEGETAL SHOP in haar via internet toegankelijke winkel www.https://vegetal.shop/nl/mur-vegetal-dalle-vegetale-decoration-sans-entretien. Ze worden automatisch aan de koper ter beschikking gesteld op de homepage van de VEGETAL SHOP-website. Het volstaat dat de koper op "Algemene verkoopvoorwaarden" klikt om de voorwaarden van zijn bestelling te kennen, nog voordat hij het bestelproces heeft gestart. Bijgevolg impliceert het plaatsen van een bestelling de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper ervan C.G.V., met uitsluiting van elk ander document zoals prospectussen, catalogi uitgegeven door de verkoper en die slechts een indicatieve waarde hebben.

Het feit dat de verkoper op een gegeven moment geen gebruik maakt van een van de bepalingen hiervan, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van het recht om op een later tijdstip te profiteren van een van de genoemde voorwaarden.

Bij gebreke van een specifieke bepaling in deze voorwaarden en schriftelijk overeengekomen tussen de partijen, zijn bestellingen automatisch onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden, ongeacht de clausules die op de documenten van de koper kunnen voorkomen.

Onze aanbiedingen zijn exclusief voorbehouden aan particuliere klanten, met uitzondering van professionele wederverkopers.

De koper verklaart deze Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard alvorens zijn bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling impliceert dus de aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Deze kunnen worden gewijzigd, de toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op onze website op de datum van het plaatsen van de bestelling.

De Klant moet minstens 18 jaar oud zijn en handelingsbekwaam zijn of ouderlijke toestemming hebben om een bestelling op de Site te plaatsen.

Artikel 2.a Bestel- en betalingsvoorwaarden

Bestellingen zijn pas definitief wanneer ze zijn bevestigd door betaling van de prijs door de koper. Betaling voor producten kan worden gedaan met een creditcard, cheque of bankoverschrijving. Het komt volledig tussenbeide zodra de bestelling door de klant op de website is bevestigd.

Een factuur wordt opgesteld door VEGETAL SHOP en is beschikbaar in de rubriek "mijn account" op de site. Op verzoek van de klant kan een factuur per e-mail of naar zijn factuuradres worden verzonden.

De bieren blijven eigendom van VEGETAL SHOP tot volledige betaling van de facturen, in overeenstemming met de bepalingen van de wet nr. 80 336 van 1 mei 1980 betreffende het eigendomsvoorbehoud, maar de koper wordt verantwoordelijk voor de artikelen bij levering, de eigendomsoverdracht vormt een risico-overdracht.

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en behoudens tussentijdse verkoop binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In geval van een tekort aan een product dat op de site is aangekocht en "op voorraad" is vermeld, verbindt VEGETAL SHOP zich ertoe om binnen 48 uur contact met u op te nemen om een wijziging of een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de bestelling overeen te komen (naar het gemak van de klant ). Gezien het zeldzame of speculatieve karakter van bepaalde producten, kunnen beperkingen op de beschikbare hoeveelheden worden toegepast.

In dat geval is de beschikbare hoeveelheid beperkt per huishouden (zelfde naam, zelfde adres, zelfde e-mailadres, zelfde rekening- of bankkaarthouder), VEGETAL SHOP behoudt zich dan ook het recht voor om bij twijfel een bestelling te weigeren. een eerdere bestelling voor een dergelijk product. Ook VEGETAL SHOP verbindt zich ertoe om binnen de 48 uur contact met u op te nemen om een wijziging of gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de bestelling overeen te komen (naargelang het gemak van de klant).

Artikel 2.b Bestelproces

De Klant die een bestelling wil plaatsen op de Site van de Verkoper moet:

  • maak een account aan door de gevraagde informatie op de Site te verstrekken: naam, voornaam, factuur- en leveringspostadres, e-mailadres, telefoonnummer.
  • raadpleeg de productfiches en voeg de gewenste producten toe aan uw mandje
  • valideer de mand
  • corrigeer eventuele typefouten
  • de bestelling valideren
  • kies en bevestig uw betaalmethode

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de verstrekte informatie te waarborgen, waarvoor hij als enige verantwoordelijk is.

De Verkoper zal de Klant onmiddellijk per e-mail de bevestiging van de geregistreerde bestelling meedelen.

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging vormen het bewijs van de transactie.

De Verkoper archiveert de bestellingen en orderbevestigingen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

De Klant heeft als volgt toegang tot al zijn bestellingen: door de rubriek "Geschiedenis van mijn bestellingen" in zijn "klantenaccount" te raadplegen.

De geautomatiseerde registers van de Verkoper zullen door de Partijen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de Partijen.

Er wordt gespecificeerd dat de verkoper een overeenkomst voor verkoop op afstand heeft ondertekend met zijn bank. De banktransactie is veilig en de verkoper bewaart op geen enkele manier bankgegevens van de klant.

Er wordt gespecificeerd dat de Verkoper zich het recht voorbehoudt om een bestelling te weigeren die een abnormaal karakter vertoont, in het bijzonder met betrekking tot de bestelde hoeveelheden.

Ten slotte wordt de niet-professionele Klant geïnformeerd en erkent hij dat hij niet meer dan 110 liter bier tegelijkertijd kan bestellen. Deze beperking is niet van toepassing op professionele klanten die profiteren van de status van "geregistreerde operator" toegekend door de Franse douane.

Artikel 2.c Betalingswijzen

Bankpas

Creditcardbetalingen worden beveiligd door het online betalingssysteem "Webaffaires" van de Crédit du Nord Group en maken gebruik van het SSL-protocol. Bovendien worden alle bankgegevens die u ons tijdens uw online aankoop meedeelt, niet opgeslagen of zichtbaar op internet. VEGETAL SHOP verklaart de vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alleen bankkaarten met de afkorting CB, VISA of MASTERCARD worden geaccepteerd.

Cheque

Cheques in euro's en alleen gedomicilieerd in Frankrijk. Geadresseerd aan de bestelling van VEGETAL SHOP en verzonden naar ons adres: VEGETAL SHOP RIVET 790 rue centrale 73420 VOGLANS

Zorg ervoor dat u het nummer en de details van de overeenkomstige bestelling bijvoegt.

Overschrijving

Overschrijvingsopdracht naar de volgende bankrekening: Banque Crédit Agricole

FR76 1810 6008 1081 3349 0705 082
Accounteigenaar
WoodArt KLINKNAGEL
Centrale straat 790
73420 Voglans
BIC-code AGRIFRPP881

De overschrijving moet binnen 15 dagen naar de verkoper worden verzonden.

Als de betaling voor de bestelling de verkoper niet binnen 15 dagen na de bestelling heeft bereikt, wordt de bestelling in ieder geval geannuleerd.

Artikel 3. Prijzen

De prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (€). Behalve verkoop en vrijblijvend, onder voorbehoud van type- en weergavefouten. De prijzen verschillen naargelang het land van levering om de verschillende administratieve kosten te dekken. De op de productfiche vermelde prijs is exclusief transportkosten. Verzendkosten worden gefactureerd volgens de regio van bestemming en het totale gewicht van de bestelde flessen, inclusief het gewicht van de verpakking die nodig is voor een goede bescherming van de flessen. Het totale verschuldigde bedrag, aangegeven in de orderbevestiging door VEGETAL SHOP, is de uiteindelijk te betalen prijs, uitgedrukt alle belastingen inbegrepen (Franse btw en alle andere toepasselijke belastingen): deze prijs omvat de prijs van de producten, de behandelingskosten, verpakkings- en opslag van producten, administratieve kosten en transportkosten. De firma VEGETAL SHOP behoudt zich het recht voor haar verkoopprijzen op elk moment te wijzigen. Alle promotionele acties (cheques, kortingsbonnen, partnerkortingen, enz.) zijn beperkt tot het gebruik van één persoon per huishouden en per actie. VEGETAL SHOP behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren die niet aan dit criterium voldoen. De leveringstarieven die van toepassing zijn tijdens de bestelling zijn beschikbaar op de site.

Artikel 4.1 Leveringsvoorwaarden in Europees Frankrijk

De online verkoop van de producten die op de site van de verkoper worden gepresenteerd, is beperkt en voorbehouden aan klanten die op het Franse vasteland wonen. Vanwege het exploitatieregime dat door de Franse douane aan de verkoper is toegekend, zijn leveringen van producten die onderworpen zijn aan specifieke belastingen op alcohol (accijnzen) buiten dit gebied niet toegestaan. Bijgevolg zijn de volgende gebieden uitgesloten: Andorra, Monaco, DOM-TOM.

Leveringen vinden plaats op het adres dat de Klant hiertoe bij de bestelling en na betaling heeft opgegeven.

De levering wordt verzorgd door onze partner.

Artikel 4.2 Levering en ontvangst

VEGETAL SHOP aanvaardt de bestelling en start de leveringsoperaties na ontvangst van de betaling en het akkoord van onze controleafdeling. De levering van de bestelde artikelen vindt plaats bij de koper thuis of op elk ander adres dat bij de bestelling is opgegeven. De door de koper verstrekte informatie bij het aannemen van de bestelling verbindt hem: in geval van een fout in de formulering van de contactgegevens van de ontvanger of onvolledige informatie, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid om het product te leveren.

In geval van retournering van de goederen wegens onvolledig adres, krijgt de koper twee alternatieven aangeboden:

  • de terugzending van de goederen na betaling van de deelname aan de retourkosten
  • terugbetaling van de bestelling na aftrek van leveringskosten. Bestellingen kunnen in één keer op één punt worden afgeleverd.

Paragraaf 4.3 Verificatie

Bij afwijzing van uw dossier door onze controledienst is VEGETAL SHOP gerechtigd om van de koper een identiteits- en adresbewijs te verlangen (evenals een KBIS-uittreksel indien de koper een rechtspersoon is). In geval van weigering van de koper of niet-conformiteit van de onderdelen, kan VEGETAL SHOP betaling via overschrijving eisen tegen annulering van de banktransactie of vernietiging van de door de koper uitgereikte cheque. Bij gebrek aan aanvaarding kan de klant de annulering van zijn bestelling vragen.

Artikel 4.4 Levertijden

VEGETAL SHOP verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de bestelde producten zo snel mogelijk te leveren, en zoals aangegeven op de site. De deadlines variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van het product, het gekozen type transport en de regio van bestemming van de goederen in Europees Frankrijk. Indien de koper verschillende producten met verschillende levertijden bestelt, geldt de langste levertijd voor de gehele bestelling. De levering vindt plaats binnen de tijd voorzien door de rechtstreekse levering van het product aan de aangekondigde ontvanger, of in geval van afwezigheid, door kennisgeving van beschikbaarheid. De leveringstermijn wordt vermeld in de bevestigingsmail van de bestelling.

Als de levering niet binnen deze termijn kan worden gegarandeerd, wordt de consument zo snel mogelijk geïnformeerd en kan hij zijn bestelling annuleren en de volledige afwikkeling van de verkoop verkrijgen. Hij kan dan de omruiling van het (de) product(en) of de volledige terugbetaling van zijn bestelling aanvragen. Levertijden lopen vanaf de validatie van de bestelling, d.w.z. ontvangst van de betaling, bankautorisatie (online bankkaart) en het akkoord gegeven door de verificatieafdeling. Oorlog, oproer en brand worden beschouwd als gevallen van overmacht die de verkoper bevrijden van zijn leveringsplicht.

Artikel 4.5 Bezorgkosten

De bezorgkosten van de producten worden berekend op basis van het gewicht van het pakket. Deze worden aangegeven voorafgaand aan de validatie van de bestelling.

Alle bieren die door VEGETAL SHOP worden verkocht, zijn betaald aan de Franse douane. Er kunnen echter douane- of invoerbelastingen worden gevraagd bij aankomst van een bestelling in het land van bestemming. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger om de inklaringskosten, douanerechten en andere lokale belastingen van het land van bestemming te betalen. VEGETAL SHOP geen controle heeft over deze belastingen, kan de ontvanger in geen geval VEGETAL SHOP vragen om enige vergoeding of terugbetaling in verband met de gemaakte kosten in het land van bestemming.

Artikel 4.6 Vervoer en aansprakelijkheid

De goederen reizen altijd op risico en risico van de ontvanger. Het is dus aan de koper om de inhoud van het pakket te controleren op het moment van levering en om eventueel voorbehoud te formuleren, als volgt: op de door de vervoerder verstrekte leveringsbon of door onmiddellijk de klantendienst van de vervoerder te bellen, in aanwezigheid van de bezorger. En, in alle gevallen, door het bedrijf VEGETAL SHOP op de hoogte te stellen door middel van een AANBEVOLEN BRIEF gericht aan VEGETAL SHOP, 790 rue centrale 73420 Voglans, binnen 2 dagen na ontvangst van het pakket EN per e-mail naar: contact@vegetal.shop

Artikel 4.7 Klachten over levering

In geval van een klacht over de levering van het product, verbindt de Klant zich ertoe de Verkoper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen op het volgende adres: contact@vegetal.shop.

Artikel 5. Niet op voorraad

In geval van niet-voorraad van een besteld product en gerapporteerd op voorraad op de website, zal VEGETAL SHOP de klant zo snel mogelijk informeren en hem verschillende alternatieven aanbieden:

  • vervanging door een gelijkwaardig product.
  • terugbetaling van niet-beschikbare producten of de volledige bestelling naar keuze van de klant.

In geval van een tijdelijk tekort zal de koper worden aangeboden te wachten tot de herbevoorradingsdatum die hem zal worden meegedeeld. Bij gebrek aan aanvaarding kan de klant de gedeeltelijke of volledige annulering van zijn bestelling vragen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

De Verkoper kan zich geheel of gedeeltelijk vrijstellen van zijn aansprakelijkheid door het bewijs te leveren dat de niet-uitvoering of slechte uitvoering van het contract te wijten is aan ofwel de Klant, ofwel aan het feit, onvoorzien en onoverkomelijk, van een derde partij bij het contract, of een geval van overmacht.

De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van een computerfout tijdens zijn bestelling, gekoppeld aan de internetverbinding van de Klant.

Artikel 7. Garantie

Alle door de Verkoper geleverde producten genieten de wettelijke garantie voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Bovendien profiteert de Klant ook van de conformiteitsgarantie van de producten, voorzien in de artikelen L. 211-4 en volgende van de Consumentenwet.

In geval van niet-conformiteit van een verkocht product, heeft de Klant de keuze tussen reparatie of vervanging van het product.

Indien de keuze van de Klant echter een duidelijk onevenredige kost voor de Verkoper met zich meebrengt, kan hij de methode van zijn keuze volgen.

Als reparatie en vervanging van het product onmogelijk zijn, kan de klant het product retourneren en de prijs terugkrijgen.

Terugbetaling van de prijs is ook mogelijk indien de door de Klant gevraagde oplossing niet binnen een maand na de klacht van de koper kan worden uitgevoerd.

In elk geval zal de toepassing van de garantie voor niet-conformiteit van het product kosteloos zijn voor de Klant.

Alle klachten onder dit artikel moeten per post worden ingediend op het volgende adres: VEGETAL SHOP, 790 rue centrale 73420 Voglans of per e-mail op het volgende adres: info@vegetal.shop

Artikel 8. Herroepingsrecht

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.121-20 van de Consumentenwet heeft de koper een periode van 14 volle dagen vanaf de levering van zijn bestelling om de verkoper op de hoogte te stellen van zijn herroeping door een e-mail te sturen naar contact@vegetal.shop. De dienst na verkoop nodigt u dan uit om de volledige bestelling terug te sturen, voor omruiling of terugbetaling, naar keuze van de koper, in goede staat en in de nieuwe, ongeopende originele verpakking, met de originele factuur en een herroepingsbrief die het volgende bevat: informatie:

◦ NAAM

◦ VOORNAAM

◦ Lijst met producten en hoeveelheden

◦ Order-/factuurnr._____________

◦ Doorgegeven: ___ /___ /20___

◦ Ontvangen op: ___ /___ /20___

◦ Handtekening:

Onder voorbehoud van de perfecte staat van het geretourneerde product, zal het aanleiding geven tot een terugbetaling gelijk aan alle bedragen betaald door de klant, d.w.z. de aankoopprijs van het (de) gekochte product(en) en eventuele leveringskosten (minus toeslag voor expreslevering).

Retourkosten zijn voor rekening van de koper. De goederen reizen op risico en risico van de koper. De retourzending wordt uitgevoerd door de door de koper gekozen vervoerder. De verkoper zal de goederen binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terugbetalen.

Artikel 9. Geschillen

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht. In geval van een geschil zal de klant eerst contact opnemen met het bedrijf om een minnelijke schikking te bekomen. Bij gebreke daarvan zullen alle geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van een bestelling of de interpretatie van deze voorwaarden en meer in het algemeen van overeenkomsten van welke aard dan ook gesloten tussen de partijen, behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank van onze maatschappelijke zetel. Bij niet-betaling zal een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag (minimaal 45 euro) worden gevraagd, dit alles onverminderd de schadevergoeding wegens misbruik van verzet.

Artikel 10. Juridische informatie

Overeenkomstig verordening nr. 59-107 van 7 januari 1959 die het verbod op de verkoop van alcohol aan minderjarigen bepaalt, wet nr. 74-631 van 5 juli 1974, verbindt de koper zich ertoe, door het bestelformulier in te vullen, achttien jaar oud te zijn (18) jaar oud op de datum van de bestelling door zijn geboortedatum mee te delen bij het aanmaken van zijn VEGETAL SHOP-account. Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Weet hoe je het moet consumeren en waardeer het met mate. Gegevensverwerking en vrijheden: In toepassing van artikel 27 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 kunnen de door de klant verstrekte persoonsgegevens aanleiding geven tot de uitoefening van het recht op toegang en rectificatie bij VEGETAL SHOP. Deze site is aangemeld bij de CNIL. Om aan de behoeften van de klant te voldoen en een optimale service op afstand te garanderen, zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens (naam, voornaam, adres) vast te leggen. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor VEGETAL SHOP. Creditcardbetalingen worden beveiligd door een online betalingssysteem met SSL-standaarden. Bovendien worden alle bankgegevens die u ons tijdens uw online aankoop meedeelt, niet opgeslagen of zichtbaar op internet. VEGETAL SHOP verklaart de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Artikel 11. Gegevensbescherming

De persoonlijke informatie die we verzamelen is bedoeld om beter op uw verzoeken te kunnen reageren en uw bestellingen te kunnen verwerken. Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, heeft u recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens en onderwerping aan verwerking onder de verantwoordelijkheid van GROENTEN WINKEL. U kunt dit recht uitoefenen door per e-mail contact op te nemen met onze klantenservice via: info@vegetal.shop of per post naar: VEGETAL SHOP 790 rue centrale 73420 Drumettaz-clarafond Frankrijk

De verwerking van de persoonsgegevens van de Klant is aangegeven bij de CNIL onder het nummer: 1939904.

De Verkoper verklaart aan de Klant dat zijn gegevens zijn opgeslagen op het grondgebied van de Europese Unie, en meer bepaald in Frankrijk.

De door de Klant doorgegeven gegevens worden door de Verkoper niet aan derden meegedeeld en worden niet gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat zijn verbindingsgegevens en in het bijzonder de geraadpleegde pagina's en de IP-adressen worden bewaard gedurende de wettelijke termijn, namelijk: één jaar.

Artikel 12. Afbeeldingen en illustratie van de producten

De foto's en illustraties die op de site worden gebruikt, zijn niet-contractueel. De afbeeldingen en foto's zijn het exclusieve eigendom van VEGETAL SHOP en zijn niet vrij van rechten.

De foto's die mogelijk overeenkomen met de presentatie van de producten zijn zo getrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen en geven in sommige gevallen presentatiesuggesties waarvan niet alle elementen waaruit de foto's bestaan systematisch worden voorgesteld.

Er wordt gespecificeerd dat de aangeboden producten voldoen aan de geldende regelgeving met betrekking tot de samenstelling van de producten, in die zin dat ze voldoen aan de gezondheid en veiligheid van de consument.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de Site, in het bijzonder alle grafische, geluids-, tekstuele, video-elementen, inclusief de onderliggende technologie en de presentatie van de producten, zijn het exclusieve eigendom van de Verkoper.

Het is de Klant daarom formeel verboden om over te gaan tot reproductie, weergave of distributie, zelfs gedeeltelijk, van een bepaald element dat een integrerend deel uitmaakt van de website van de Verkoper.

Alle reproducties en representaties van de Site zijn onderworpen aan de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Verkoper.

Het niet naleven van deze verplichting vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur met zich meebrengt.

Evenzo is elk proces, in het bijzonder met betrekking tot de techniek van framing of deeplinking, formeel verboden, behalve met uitdrukkelijke, speciale en schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Het merk "VEGETAL SHOP" is geregistreerd bij het INPI (nationaal nummer: 15 4 207 839). Bijgevolg vormt elke reproductie van dit merk door de Klant, zonder toestemming van de Verkoper, een inbreuk die strafrechtelijk en civielrechtelijk kan worden vervolgd.

Het is de Klant dus verboden inbreuk te maken op het merk “VEGETAL SHOP”. Het is ten strengste verboden de naam "VEGETAL SHOP" te gebruiken of te reproduceren, in welke hoedanigheid dan ook, en op welke drager dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Het plaatsen van hyperlinks naar de site www.https://vegetal.shop/nl/mur-vegetal-dalle-vegetale-decoration-sans-entretien is geautoriseerd door de verkoper.

Cookies en privacy

We beschouwen gegevensbescherming als een belangrijk punt in de vertrouwensrelatie die we hebben met onze klanten.

Wij maken er een erezaak van om uw privacy te respecteren en daarom voldoet de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens aan de geldende wettelijke bepalingen en reglementen.

Product added to wishlist
Product added to compare.

En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez l'utilisation des cookies pour vous proposer notamment des publicités ciblées en fonction de vos centres d'intérêt. En savoir plus