CGV opdateret den 11. november 2019

Salgsbetingelser

Artikel 1. Anvendelse af disse almindelige salgsbetingelser

Disse betingelser gælder for salg af produkter af VEGETAL SHOP i sin butik, der er tilgængelig via internettet www.https://vegetal.shop/da/mur-vegetal-dalle-vegetale-decoration-sans-entretien. De stilles automatisk til rådighed for køberen på hjemmesiden for VEGETAL SHOP's hjemmeside. Det er tilstrækkeligt for køberen at klikke på "Generelle salgsbetingelser" for at kende betingelserne for sin ordre, allerede inden han har startet bestillingsprocessen. Afgivelse af en ordre indebærer derfor fuld og uforbeholden accept fra købers side af disse C.G.V., med udelukkelse af ethvert andet dokument såsom prospekter, kataloger udstedt af sælger, og som kun har en vejledende værdi.

Det forhold, at sælger ikke på et givet tidspunkt udnytter nogen af bestemmelserne heri, kan ikke fortolkes som et afkald på retten til på et senere tidspunkt at udnytte nogen af de nævnte betingelser.

I mangel af en specifik bestemmelse i disse betingelser og skriftligt aftalt mellem parterne, er ordrer automatisk underlagt disse almindelige salgsbetingelser uanset de klausuler, der måtte fremgå af købers dokumenter.

Vores tilbud er udelukkende forbeholdt private kunder, eksklusive professionelle forhandlere.

Køber erklærer at have læst og accepteret disse generelle salgsbetingelser, inden han afgiver sin ordre. Godkendelsen af ordren indebærer derfor accept af disse generelle salgsbetingelser. Disse kan ændres, de gældende betingelser er dem, der er gældende på vores hjemmeside på datoen for afgivelse af ordren.

Kunden skal være mindst 18 år gammel og have den juridiske handleevne eller have forældreautorisation, der tillader ham at afgive en ordre på webstedet.

Artikel 2.a Bestillings- og betalingsbetingelser

Ordrer er først endelige, når de er bekræftet ved betaling af prisen af køber. Betaling for produkter kan ske med kreditkort, check eller bankoverførsel. Det griber ind fuldt ud, så snart ordren er bekræftet af kunden på hjemmesiden.

En faktura vil blive oprettet af VEGETAL SHOP og tilgængelig i sektionen "min konto" på siden. På kundens anmodning kan en faktura sendes til denne via e-mail, eller til hans faktureringsadresse.

Øllene forbliver VEGETAL SHOP's ejendom indtil fuld betaling af fakturaerne, i overensstemmelse med betingelserne i lov nr. 80 336 af 1. maj 1980, vedrørende ejendomsforbehold, dog bliver køberen ansvarlig for varerne ved levering, overdragelsen af besiddelse udgør en risikoovergang.

Alle vores tilbud er inden for grænserne af tilgængelige lagerbeholdninger uden forpligtelse og undtagen salg i mellemtiden. I tilfælde af mangel på et købt produkt og angivet "på lager" på siden, forpligter VEGETAL SHOP sig til at kontakte dig inden for 48 timer for at aftale en ændring eller en delvis eller fuld tilbagebetaling af ordren (efter kundens bekvemmelighed) ). I betragtning af visse produkters sjældne eller spekulative karakter kan der anvendes restriktioner på de tilgængelige mængder.

I et sådant tilfælde er den tilgængelige mængde begrænset pr. husstand (samme navn, samme adresse, samme e-mailadresse, samme konto eller kreditkortindehaver), VEGETAL SHOP forbeholder sig derfor retten til at afvise en ordre i tilfælde af tvivl om eksistensen af en tidligere ordre på et sådant produkt. VEGETAL SHOP forpligter sig også til at kontakte dig inden for 48 timer for at aftale en ændring eller delvis eller fuld tilbagebetaling af ordren (alt efter kundens bekvemmelighed).

Artikel 2.b Ordreproces

Kunden, der ønsker at afgive en ordre på Sælgers websted, skal:

  • oprette en konto ved at give de oplysninger, der kræves på webstedet: efternavn, fornavn, fakturerings- og leveringspostadresse, e-mailadresse, telefonnummer.
  • se produktbladene og tilføj de ønskede produkter til din kurv
  • valider kurven
  • rette eventuelle tastefejl
  • validere ordren
  • vælg og bekræft din betalingsmetode

Det er Kundens ansvar at sikre nøjagtigheden af de afgivne oplysninger, som han alene er ansvarlig for.

Sælger vil straks meddele Kunden via e-mail bekræftelsen af den registrerede ordre.

Alle de oplyste data og den registrerede bekræftelse udgør bevis for transaktionen.

Sælger vil arkivere ordrer og ordrebekræftelser på et pålideligt og holdbart medium, der udgør en tro kopi, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1348 i Civil Code.

Kunden kan få adgang til alle sine ordrer som følger: ved at konsultere afsnittet "Historik over mine ordrer" i sin "kundekonto".

Sælgers edb-registre vil blive betragtet af Parterne som bevis for kommunikation, ordrer, betalinger og transaktioner mellem Parterne.

Det er præciseret, at Sælger har underskrevet en fjernsalgskontrakt med sin bank. Banktransaktionen er sikker, og Sælger opbevarer på ingen måde bankoplysninger om Kunden.

Det er præciseret, at Sælger forbeholder sig ret til at afvise en ordre, der har en unormal karakter, især med hensyn til de bestilte mængder.

Endelig er den ikke-professionelle Kunde informeret og erkender, at han ikke samtidig kan bestille mere end 110 liter øl. Denne begrænsning gælder ikke for professionelle kunder, der nyder godt af status som "registreret operatør" givet af det franske toldvæsen.

Artikel 2.c Betalingsmåder

Bank kort

Kreditkortbetalinger er sikret af Crédit du Nord-koncernens "Webaffaires" online betalingssystem og ved hjælp af SSL-protokollen. Derudover er alle de bankoplysninger, som du kommunikerer til os under dit onlinekøb, hverken gemt eller synlige på internettet. VEGETAL SHOP attesterer fortroligheden af dine data. Kun bankkort med akronymet CB, VISA eller MASTERCARD accepteres.

Kontrollere

Checks i euro og kun hjemmehørende i Frankrig. Adresseret til ordre fra VEGETAL SHOP og sendt til vores adresse: VEGETAL SHOP RIVET 790 rue centrale 73420 VOGLANS

Sørg for at vedhæfte nummeret og detaljerne for den tilsvarende ordre.

Bankoverførsel

Overfør ordre til følgende bankkonto: Banque Crédit Agricole

FR76 1810 6008 1081 3349 0705 082
Kontoejer
WoodArt NITTE
Hovedgade 790
73420 Voglans
BIC-kode AGRIFRPP881

Overdragelsen skal sendes til Sælger inden for 15 dage.

Under alle omstændigheder, hvis betalingen for ordren ikke er nået frem til Sælger inden for 15 dage efter ordren, vil ordren blive annulleret.

Artikel 3. Priser

Priserne er udtrykt i euro (€). Undtagen salg og uforpligtende, med forbehold for tryk- og visningsfejl. Priserne varierer alt efter leveringsland for at understøtte de forskellige administrative omkostninger. Prisen angivet på produktbladet er angivet eksklusiv transportomkostninger. Forsendelsesomkostninger faktureres i henhold til destinationsregionen og den samlede vægt af de bestilte flasker, også inklusive vægten af den emballage, der er nødvendig for korrekt beskyttelse af flaskerne. Det samlede skyldige beløb, angivet i ordrebekræftelsen af VEGETAL SHOP, er den endelige pris, der skal betales, udtrykt alle afgifter inkluderet (fransk moms og alle andre gældende afgifter): denne pris inkluderer prisen på produkterne, håndteringsomkostninger, emballage og opbevaring af produkter, administrative omkostninger og transportomkostninger. VEGETAL SHOP-virksomheden forbeholder sig retten til at ændre sine salgspriser til enhver tid. Alle salgsfremmende operationer (kuponer, reduktionskuponer, partnerreduktioner osv.) er begrænset til brug af én person pr. husstand og pr. operation. VEGETAL SHOP forbeholder sig retten til at afvise bestillinger, der ikke svarer til dette kriterium. De leveringspriser, der gælder under bestillingen, er tilgængelige på siden.

Artikel 4.1 Leveringsbetingelser i Metropolitan France

Onlinesalget af de produkter, der præsenteres på Sælgers websted, er begrænset og forbeholdt kunder med bopæl i det franske fastland. På grund af den driftsordning, som er tildelt sælgeren af det franske toldvæsen, er leveringer af produkter, der er underlagt specifikke alkoholafgifter (Aktium) ikke tilladt uden for dette område. Følgende territorier er udelukket: Andorra, Monaco, DOM-TOM.

Levering sker til den adresse, som Kunden har angivet til dette formål ved bestilling, og når betaling er foretaget.

Levering foretages af vores samarbejdspartner.

Artikel 4.2 Levering og modtagelse

VEGETAL SHOP accepterer ordren og starter leveringen efter modtagelse af betaling og samtykke fra vores verifikationsafdeling. Levering af de bestilte varer sker til købers hjem eller til enhver anden adresse angivet ved bestilling. De oplysninger, som køberen har givet ved bestillingen, forpligter ham: i tilfælde af en fejl i formuleringen af modtagerens kontaktoplysninger eller ufuldstændige oplysninger, kan sælgeren ikke holdes ansvarlig for den umulighed, hvori han kunne være at levere varen.

I tilfælde af returnering af varerne for ufuldstændig adresse, vil køber blive tilbudt to alternativer:

  • genforsendelse af varerne efter betaling af deltagelse i omkostningerne ved returnering
  • tilbagebetaling af ordren efter fradrag af leveringsomkostninger. Ordrer kan leveres på én gang til ét punkt.

Afsnit 4.3 Verifikation

I tilfælde af afvisning af din fil af vores verifikationsafdeling, er VEGETAL SHOP berettiget til at kræve bevis for identitet og adresse fra køber (samt et K BIS-udtræk, hvis køber er en juridisk person). I tilfælde af afslag fra købers side eller manglende overholdelse af delene, kan VEGETAL SHOP kræve betaling ved overførsel mod annullering af banktransaktionen eller ødelæggelse af checken udstedt af køber. I mangel af accept kan kunden anmode om annullering af sin ordre.

Artikel 4.4 Leveringstider

VEGETAL SHOP forpligter sig til at gøre alt for at levere de bestilte produkter hurtigst muligt, og som angivet på siden. Fristerne varierer afhængigt af produktets tilgængelighed, den valgte transporttype og destinationsregionen for varerne i det franske hovedstadsområde. Bestiller køber forskellige produkter med forskellig leveringstid, gælder den længste leveringstid for hele ordren. Leveringen sker inden for den tid, der er angivet ved direkte levering af produktet til den annoncerede modtager, eller i tilfælde af udeblivelse, ved meddelelse om tilgængelighed. Leveringsfristen vil blive angivet i ordrebekræftelsens e-mail.

Hvis leveringen ikke kunne sikres inden for denne frist, ville forbrugeren blive informeret så hurtigt som muligt og kunne annullere sin ordre og opnå den fuldstændige løsning af salget. Han kunne derefter anmode om ombytning af produktet/produkterne eller fuld tilbagebetaling af sin ordre. Leveringstiderne løber fra validering af ordren, dvs. modtagelse af betaling, bankautorisation (online bankkort) og aftale givet af verifikationsafdelingen. Krig, optøjer og brand anses som tilfælde af force majeure, der fritager sælger fra sin leveringspligt.

Artikel 4.5 Leveringsomkostninger

Produkternes leveringsomkostninger beregnes efter pakkens vægt. Disse er angivet før validering af ordren.

Alle øl solgt af VEGETAL SHOP har fået deres told betalt til det franske toldvæsen. Dog kan der blive anmodet om told eller importafgifter ved ankomsten af en ordre i dets bestemmelsesland. Det er modtagerens ansvar at betale fortoldningsomkostningerne, told og andre lokale skatter i bestemmelseslandet. VEGETAL SHOP uden kontrol over disse afgifter, kan modtageren under ingen omstændigheder anmode VEGETAL SHOP om nogen form for kompensation eller godtgørelse i forbindelse med omkostningerne i destinationslandet.

Artikel 4.6 Transport og ansvar

Varerne rejser altid på modtagers risiko og fare. Det er derfor op til køberen at kontrollere indholdet af pakken på leveringstidspunktet og om nødvendigt tage forbehold, som følger: på fragtsedlen udleveret af fragtføreren eller ved straks at ringe til fragtmandens kundeservice , i nærværelse af befrieren. Og i alle tilfælde ved at underrette virksomheden VEGETAL SHOP pr. ANBEFALT BREV rettet til VEGETAL SHOP, 790 rue centrale 73420 Voglans, inden for 2 dage efter modtagelsen af pakken OG via e-mail til: contact@vegetal.shop

Artikel 4.7 Reklamationer vedrørende levering

I tilfælde af reklamation vedrørende levering af produktet forpligter Kunden sig til hurtigst muligt at informere Sælger herom på følgende adresse: contact@vegetal.shop.

Artikel 5. Udsolgt

I tilfælde af udsolgt af et bestilt produkt og rapporteret på lager på hjemmesiden, vil VEGETAL SHOP informere kunden så hurtigt som muligt og tilbyde ham forskellige alternativer:

  • udskiftning med et tilsvarende produkt.
  • refusion af ikke-tilgængelige produkter eller hele ordren efter kundens valg.

I tilfælde af en midlertidig mangel vil køber blive tilbudt at vente til den genopfyldningsdato, som vil blive specificeret for ham. I mangel af accept kan kunden anmode om delvis eller fuldstændig annullering af sin ordre.

Artikel 6. Ansvar

Sælger kan fritage sig selv fra hele eller en del af sit ansvar ved at fremlægge bevis for, at den manglende eller dårlige opfyldelse af kontrakten kan tilskrives enten kunden eller det faktum, uforudsigeligt og uoverkommeligt, at en tredjepart i kontrakten, eller til tilfælde af force majeure.

Sælger kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af, at der opstår en computerfejl under hans ordre, knyttet til kundens internetforbindelse.

Artikel 7. Garanti

Alle produkter leveret af Sælger nyder godt af den juridiske garanti, der er fastsat i artikel 1641 og følgende i Civil Code.

Derudover nyder kunden også godt af garantien for produkternes overensstemmelse i henhold til artikel L. 211-4 og følgende i forbrugerkodeksen.

I tilfælde af manglende overholdelse af et solgt produkt, har Kunden valget mellem at reparere eller udskifte produktet.

Men hvis Kundens valg medfører en åbenbart uforholdsmæssig stor omkostning for Sælger, kan han gå frem efter den metode, han selv vælger.

Hvis reparation og udskiftning af produktet er umuligt, kan Kunden returnere produktet og få refunderet prisen.

Tilbagebetaling af prisen er også muligt, hvis den af Kunden ønskede løsning ikke kan gennemføres inden for en måned efter købers reklamation.

Under alle omstændigheder vil anvendelsen af garantien for manglende overensstemmelse af produktet ske uden omkostninger for Kunden.

Alle klager i henhold til denne artikel skal indgives pr. post til følgende adresse: VEGETALSHOP, 790 rue centrale 73420 Voglans eller via e-mail til følgende adresse: info@vegetal.shop

Artikel 8. Fortrydelsesret

I henhold til bestemmelserne i artikel L.121-20 i forbrugerkodeksen har køberen en frist på 14 hele dage fra leveringen af sin ordre til at underrette sælgeren om sin fortrydelse via e-mail til contact@vegetal.shop. Eftersalgsservicen vil derefter opfordre dig til at returnere hele ordren, til ombytning eller tilbagebetaling, efter købers valg, i god stand og i dens nye, uåbnede originale emballage, med fakturaen original og et fortrydelsesbrev indeholdende følgende Information:

◦ NAVN

◦ FORNAVN

◦ Liste over produkter og mængder

◦ Ordre/faktura nr.____________

◦ Videregivet: ___ /___ /20___

◦ Modtaget den: ___ /___ /20___

◦ Underskrift:

Med forbehold af den perfekte stand af det returnerede produkt, vil det give anledning til en tilbagebetaling svarende til alle de beløb, kunden har betalt, dvs. købsprisen for det/de købte produkter og eventuelle leveringsomkostninger (minus tillæg for ekspreslevering).

Returomkostninger er købers ansvar. Varerne rejser på købers risiko og fare. Returnering vil ske af den fragtmand, som køber har valgt. Tilbagebetalingen af varerne vil blive foretaget af sælger inden for 30 dage efter modtagelsen af varerne.

Artikel 9. Tvister

Disse generelle salgsbetingelser er underlagt anvendelsen af fransk lov. I tilfælde af en tvist vil kunden først kontakte virksomheden for at opnå en mindelig løsning. Hvis dette ikke lykkes, vil alle konflikter, der opstår som følge af udførelsen af en ordre eller fortolkningen af disse betingelser og mere generelt af aftaler af enhver art indgået mellem parterne, falde inden for jurisdiktionen for retten på vores hjemsted. I tilfælde af manglende betaling vil der blive anmodet om kompensation på 10 % af fakturabeløbet (minimum 45 euro), alt uden at det berører erstatning for misbrug af modstand.

Artikel 10. Juridisk information

I henhold til bekendtgørelse nr. 59-107 af 7. januar 1959, som fastsætter forbud mod salg af alkohol til mindreårige, lov nr. 74-631 af 5. juli 1974, forpligter køber sig til ved udfyldelse af bestillingssedlen at være atten (18) år gammel på ordredatoen ved at oplyse sin fødselsdato, når han opretter sin VEGETAL SHOP-konto. Alkoholmisbrug er farligt for helbredet. Ved, hvordan man forbruger og værdsætter det med måde. Databehandling og friheder: I henhold til artikel 27 i lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 kan de personlige oplysninger, som kunden har oplyst, give anledning til udøvelsen af retten til adgang og berigtigelse hos VEGETAL SHOP. Dette websted er blevet erklæret til CNIL. For at imødekomme kundernes behov og sikre optimal fjernservice, er vi forpligtet til at registrere visse personlige data (efternavn, fornavn, adresse). Denne information er udelukkende beregnet til VEGETAL SHOP. Kreditkortbetalinger er sikret af et online betalingssystem med SSL-standarder. Derudover er alle de bankoplysninger, som du kommunikerer til os under dit onlinekøb, hverken gemt eller synlige på internettet. VEGETAL SHOP attesterer fortroligheden af dine data.

Artikel 11. Databeskyttelse

De personlige oplysninger, vi indsamler, er beregnet til bedre at kunne reagere på dine anmodninger og behandle dine ordrer. I overensstemmelse med lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 om databehandling, filer og friheder, har du ret til indsigt, berigtigelse og sletning af de personoplysninger, der vedrører dig og gøres til genstand for behandling under ansvar af VEGETALISK BUTIK. Du kan udøve denne ret ved at kontakte vores kundeservice via e-mail på: info@vegetal.shop eller pr. post til: VEGETAL SHOP 790 rue centrale 73420 Drumettaz-clarafond Frankrig

Behandlingen af kundens personoplysninger er blevet erklæret til CNIL under nummeret: 1939904.

Sælgeren bekræfter over for kunden, at hans data er lagret på EU's område, og mere præcist i Frankrig.

De data, der overføres af Kunden, videregives ikke af Sælger til tredjemand og bruges ikke til kommercielle efterforskningsformål.

Kunden informeres om, at hans forbindelsesoplysninger og især de konsulterede sider og IP-adresser opbevares i den lovpligtige periode, nemlig: et år.

Artikel 12. Visuelle billeder og illustration af produkterne

De billeder og illustrationer, der er brugt på siden, er ikke-kontraktlige. Billederne og fotografierne er VEGETAL SHOP's eksklusive ejendom og er ikke fri for rettigheder.

De fotografier, der muligvis matcher præsentationen af produkterne, er så trofaste som muligt, men kan ikke sikre en perfekt lighed med det tilbudte produkt og præsenterer i visse tilfælde præsentationsforslag, hvoraf alle de elementer, der udgør fotografierne, ikke systematisk foreslås til salg.

Det præciseres, at de udbudte produkter overholder gældende regler for produkternes sammensætning, i den forstand at de overholder forbrugernes sundhed og sikkerhed.

Artikel 13. Intellektuel ejendomsret

Alle elementer på webstedet, især alle grafiske, lyd-, tekstmæssige, video-elementer, herunder den underliggende teknologi og præsentationen af produkterne, er sælgerens eksklusive ejendom.

Kunden er derfor formelt forbudt at fortsætte med enhver reproduktion, repræsentation eller distribution, selv delvis, af et bestemt element, der udgør en integreret del af Sælgers hjemmeside.

Alle reproduktioner og repræsentationer af webstedet er underlagt sælgers udtrykkelige og forudgående samtykke.

Manglende overholdelse af denne forpligtelse udgør en krænkelse, der involverer ophavsmandens civile og strafferetlige ansvar.

Tilsvarende er enhver proces, især relateret til teknikken til framing eller deep-linking, formelt forbudt, undtagen med udtrykkelig, særlig og skriftlig tilladelse udstedt af Sælger.

Mærket "VEGETAL SHOP" er blevet registreret hos INPI (nationalt nummer: 15 4 207 839). Som følge heraf udgør enhver gengivelse af dette mærke af kunden, som ikke er autoriseret af sælgeren, en krænkelseshandling, der kan straffes med en civilretlig sag.

Kunden har derfor forbud mod at krænke mærket “VEGETAL SHOP”. Det er strengt forbudt at bruge eller gengive navnet på "VEGETAL SHOP", i nogen som helst kapacitet, og på et hvilket som helst medium, uden forudgående skriftligt samtykke fra Sælger.

Etablering af hypertekstlinks til webstedet www.https://vegetal.shop/da/mur-vegetal-dalle-vegetale-decoration-sans-entretien er autoriseret af Sælger.

Cookies og privatliv

Vi anser databeskyttelse for at være et stort problem i det tillidsforhold, vi har til vores kunder.

Vi gør det til et ærespunkt at respektere dit privatliv, og det er grunden til, at indsamling og behandling af dine personoplysninger overholder de gældende lovbestemmelser og regler.

Product added to wishlist
Product added to compare.

En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez l'utilisation des cookies pour vous proposer notamment des publicités ciblées en fonction de vos centres d'intérêt. En savoir plus